Downtown Auto
Downtown Auto

Acrylic on Canvas 18 x 24 2015 Not for Sale

Hamilton: Dofasco
Hamilton: Dofasco

Acrylic on Canvas 24 x 30 2015 $690

Waiting on Rebecca Street
Waiting on Rebecca Street

Acrylic on Canvas 20 x 24 2015 $490

James Street and York Building
James Street and York Building

Acrylic on Canvas 36 x 48 2015 $2190

Leaving Cuba
Leaving Cuba

Acrylic on Canvas 24 x 30 2015 $690

Childhood Dreams
Childhood Dreams

Acrylic on Canvas 16 x 20 2015 $290

Field in Winter
Field in Winter

Acrylic on Canvas 20 x 24 $490.00

Maritime Trader - Hamilton
Maritime Trader - Hamilton

Acrylic on Canvas 30 x 40 $1190.00

Dundas Peak Trail
Dundas Peak Trail

Acrylic on Canvas 20 x 24 2015 SOLD